Tünetek

 

Tünetek

 


 

Jellemző korai (3 hónapostól 3 éves korig) tünetek

MOTOROS

 • Tartós táplálkozási/ szopási nehézség
 • Eltérő izomtónus
 • Megkésett / eltérő mozgásfejlődés
 • Egyensúlyi gyengeség / zavar
 • Aszimmetria a test két féloldalának használata között
 • Csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása
 • Kóros együttmozgások spontán jelentkezési
 • Finommotorika késése / éretlensége
 • Beszédmotorika beindulásának késése

PSZICHÉS, KOGNITÍV

 • alvászavar
 • észlelési funkciók gyengesége (látás, hallás, tapintás, stb.)
 • figyelem rövidsége, gyengesége
 • beszédértési problémák
 • kommunikációs igény kialakulásának késése / eltérése
 • megkésett beszédfejlődés
 • megkésett pszichomotoros fejlődés
 • szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége
 • ok-okozati gondolkozás megjelenésének késése
 • szerepjáték megjelenésének hiánya
 • feladathelyzetbe nehezen bevonható

SZOCIÁLIS

 • nehéz megnyugtathatóság
 • kötődés-zavarok (organikus oka is lehet)
 • együttműködési készség csökkent / kiszámíthatatlan volta
 • érzelmek megosztásának eltérő működése / hiánya
 • irányíthatóság nehézsége
 • tiltás meg nem értése / be nem tartása
 • akaratos, öntörvényű viselkedés
 • agresszió
 • autoagresszió
 • dührohamok

3-6 éves kor között megjelenő tünetek

 • mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés
 • új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
 • erőadagolási problémák
 • diszpraxia, apraxia
 • grafomotorika éretlensége
 • hanyag tartás
 • a szinkronfunkciók gyengesége
 • a motoros kontrollfunkciók
 • sikertelen szobatisztaság
 • emlékezeti gyengeség
 • információ-feldolgozási zavar
 • egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége
 • figyelemzavar
 • a belátáson / tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése
 • az analógiás gondolkozás megjelenésének késése
 • testvázlat, lateralizáció, téri orientáció gyengesége
 • diszlexia / diszkalkúlia veszélyeztetettség
 • szorongás, depresszió
 • fóbiák
 • nehezített beilleszkedési képesség
 • nehezített szabályfelismerés
 • nehezített szabályelfogadás
 • szabálykövetés kiszámíthatatlansága
 • leválások-kötődések dinamikájának eltérései
 • segítségadás elutasítása
 • feladathelyzetekből való kiszállás
 • viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (társas kapcsolatokban megmutatkozva)
 • autizmus spektrum zavar
 • gyermekkori szorongás
 • depresszió

Kisiskolás korban megjelenő tünetek

 • sportági alaptechnikák elsajátításának pontatlansága, lassúsága, nehézségei
 • lordosis. kiphosis– tanulási zavar (olvasás, írás, számolás)
 • lassú, nehézkes tanulási tempó
 • áldozat/ bohóc/ agresszor szerepek
 • pszichoszomatikus tünetek megjelenése
 • az időbeosztás nehézségei
 • játszmák
Ismert diagnózisok, melyek esetében hatékony a TSMT I, TSMT II és/vagy HRG terápiák alkalmazása:

hiperaktivitás, figyelemzavar, autizmus, Asperger-szindróma, hipotónia, megkésett beszédfejlődés, megkésett mozgásfejlődés, nagy- és/vagy finommotorikus ügyetlenség, értelmi akadályozottság, cerebral paresis (CP)

(BHRG Alapítvány nyomán összegyűjtött tünetek)