TSMT - MOZGÁSTERÁPIA

 

Korai mozgásfejlesztés jelentősége

 


Egyéni Tervezett SzenzoMotoros Tréning


Kinek ajánljuk?

A felmérés, vizsgálat során tapasztalt súlyosabb lemaradással küzdő gyermekeknek, vagy figyelmi és magatartásbeli nehézségekkel, illetve a beszéd, értelmi, mozgásos területeken tapasztalt nagyobb lemaradás esetén ajánljuk.

Az anamnézis, a tünetek és a felmérés alapján 1000-nél több feladatból választjuk ki és állítjuk össze a gyermek számára leghatékonyabb, személyre szabott feladatsort. A feladatsor betanítása és folyamatos ellenőrzése mellett otthoni tréningként is alkalmazható fejlesztő, terápiás program.

Célunk, az idegrendszer érési folyamatának hatékony beindítása, a gyermek életkorában elvárható motoros, pszichés-kognitív,szociális területek eredményeinek normalizálása, a beszéd és mozgás harmonikus szinkronjának kialakítása, a primitív reflexprofilok integrálása, illetve a felzárkózás után a minél hamarabbi csoportba illesztés.

Csoportos Tervezett SzenzoMotoros Tréning


Kinek ajánljuk?

Iskola-éretlen, részképességeiben gyengébb, „ügyetlenebb”, hiperaktív, önbizalom hiányos gyermekeknek.

Az anamnézis, a tünetek és a felmérés alapján javasoljuk az érettebb, együttműködő gyermekek számára. Az egyéni tréninggel elméleti alapjaiban megegyezik. Konkrét műveleti korszak nagymozgásos feldolgozása történik, sok eszköz alkalmazásával . A szenzomotoros szinkronok, a testvázlat, a praxis javulása, a dominancia beérése, a szerialitás, ritmusérzés és motoros kreativitás, a figyelem hatékonyabb irányítása, a térbeli tájékozódás és lateritás, az egyidejű többcsatornás figyelem fejlődését elősegítő tréning, mely a fennmaradt csecsemőkori reflexprofil integrációját is elősegíti.

Célunk az iskolai beváláshoz, sikerességhez szükséges készségek, képességek, probléma megoldó képességek, helyzet-felismerési képességek fejlesztése.