KUTYÁS TERÁPIA

 

Állatasszisztált módszer

 


Hazánkban még új lehetőségnek számít speciális kutyák bevonása a terápiás-fejlesztő foglalkozásokba, amit hivatalosan állatasszisztált módszernek nevezünk. Nem önálló módszerről beszélünk, hanem egy jól beilleszthető, széles lehetőségeket kínáló kincsről a kezünkben, amit beépíthetünk számos területbe, mindig az aktuális célcsoporthoz igazítva. Az állatok jelenléte minden foglalkozáson jótékony hatású, illetve fontos jellemző, hogy a résztvevők számára öröm a közösen eltöltött idő.


„A kutya segítségével és a közös játékkal visszahelyezzük a gyerekeket a - számukra oly’ természetes - játék világába. Ez az állatasszisztált foglalkozások mindegyik változatára- aktivitás(AAA), terápia(AAT), oktatás(AAE)- egységesen igaz.”

Köböl Erika, 2011
 
A játékos foglalkozások során új ismeretanyagot sajátíthat el a gyermek, illetve a már megtanultakat más környezetben, helyzetben gyakorolhatja és mélyítheti el. Nagy előnynek érzem, hogy ezt nem konkrét tanulási helyzetként kell megélnie, hanem egy oldott, vidám, „kutyás” légkörben örömtevékenységként. Tananyag szintű ismeret lehet pl. a memória játékok, számolás, mérés, azonosság-különbség, testrészek, kognitív készségek stb. a játékokba építve. A teljesítés, a megfelelés, a stressz helyett, ebben az együtt töltött időben mindenki sikert ér el, a kutyával való játék élményét. Itt nincsenek nyertesek és vesztesek, ügyesek és kevésbé ügyesek, itt a MI létezik, a gyerek – kutya - játék együtt. Hatalmas motivációval bíró erő ez. Az együtt eltöltött idő alatt a gyermek folyamatosan ismeri meg a kutyával kapcsolatos jellemzőket. Jó lehetőséget nyújt a foglalkozás az idegen kutyákkal való viselkedés tanulására, hiszen a jól képzett terápiás kutyán szorongás nélkül „gyakorolhat” a gyerek. Helyes magatartásformák alakulnak ki, a kutya szemszögéből is látva egy-egy helyzetet, megbeszélve, játékokkal átélve a szituációkat.
 

Kiterjesztve a kutyás foglalkozás előnyeit, beszélhetünk a következőkről:


A kutyával és a társakkal végzett feladatok alatt a közös munka örömét élheti meg mindenki, megtanulva csoportként dolgozni, egymásra is figyelve, társként. A kutya motiváció és jó példaadó ehhez, ő nem tesz különbséget, mindenkit elfogad, és ha helyesen viselkednek vele szívesen játszik a csoport tagjaival. A helytelen bánásmódot, kezdeményezést elfordulással érezteti, ami arra sarkallja a gyermeket, hogy a helyzetnek, kutyának megfelelően dolgozzon a kutyával. Azonnali jutalmazása ennek, hogy a kutya rögtön szeretetével hálálja meg ezt, nem tart haragot, nem mérges.
 

Fejlesztési területek, melyekben a kutyás terápia hatékonyan alkalmazható:

 
 • Kommunikáció
 • Szociális készségek
 • Figyelem- és koncentráció
 • Emlékezet
 • Érzékelés, észlelés
 • Gondolkodási funkciók
 • Kreativitás
 • Finommozgás
 • Nagymozgás
 

Akiknek segítség:


A fejlesztőpedagógia kompetenciakörébe tartozó elmaradásokban (pl. tanulási nehézség, általános iskolára való felkészítés nagycsoportos óvodások számára) és azokon túlmutatva olyan esetekben, ahol a szociális, kommunikációs, érzelmi, mozgásos területen az átlagos fejlődésmenethez képest markáns eltérés tapasztalható (pl. autizmus spektrum zavar, mutizmus, érzelmi- és viselkedészavar …).
Ami mégis az én meglátásom szerint a legfontosabb, hogy az egész személyiséget érintő fejlődés részesei lehetünk a kutya segítségével. Egy olyan úton indulunk el, ahol csak a MI, a gyerek – kutya - játék a fontos, és eközben formálódunk

Foglalkozásaink:

 • egyéni fejlesztés
 • csoportos foglalkozás (csoportjaink kis létszámmal, maximum 5 fővel működnek)
 

A kutyától....


Miért jó választás a kutya?

„A kutyák viselkedésének vizsgálata, bár még a kezdet kezdetén van, azt mutatja, hogy ezt az állatot mi hoztuk létre sok évezredes együttélésünk során. Mi teremtettük a magunk képére és hasonlatosságára. A kutyák valóban az ember legodaadóbb szolgái, társai, barátai. Ebben a hosszú-hosszú folyamatban a kutya farkas őseinek sok képességét elvesztette és helyette a szeretet képességét, a nagyon fejlett szociális intelligenciát, az együttműködés emberi eszközeit, és az emberi viselkedés bizonyos mértékű megértésének képességét is elnyerte. Ez a lassú, de mégis jelentős eredményeket mutató azonosulási folyamat kötelezettségeket is ró az emberre. Meg kellene fontolnunk, hogy erkölcsi elveinket, legalább azok egy szerény részét, a kutyákra is kiterjesszük. Azt hiszem, a kutyákat is megilleti az emberséges bánásmód.”

Csányi Vilmos, 1999

A terápiás kutya jellemzői:

 
 • MATESZ által előírt terápiás vizsgával rendelkezzen, ami az adott párosra (kutya-felvezető) érvényes csak, NEM tarthat más foglalkozást a terápiás kutyával. A kiadott igazolványokból ez egyértelműen ellenőrizhető. http://www.matesze.hu
 • A szigorú egészségügyi kritériumoknak megfeleljen, az előírt érvényes orvosi igazolással rendelkezzen. http://www.matesze.hu
 • A kutyát felvezetője minden helyzetben képes legyen irányítani.
Bár a vizsgán ez a szűrés megtörténik, egy felsorolást mindenképpen megérdemel:
 • leghalványabb agressziót sem mutathat
 • hangok, zajok, szagok nem befolyásolhatják a munkáját
 • szeresse a foglalkozásokon való részvételt
 • gyógyászati segédeszközökre közömbösen reagáljon
 • hangot (ugatás) csak kérésre adjon
 • nem mutathat félelmet
Továbbá nagyon fontosnak tartom, hogy akkor tud egy terápiás kutya igazán hatékony lenni, ha fontos számára az ember. A kutyában a társra találás élményét akkor élhetjük meg igazán, ha neki is fontosak vagyunk, ha a szeretet és az együtt tevékenykedés igénye kölcsönös.